Verdigrunnlag og visjon.

"Læring skal være fylt av glede og spenning. Det er livets største eventyr."

 

Engveien barnehage er en privat heldagsbarnehage som ligger tre km nord for Mo i Rana sentrum, like ved Helgelandssykehuset.

Ved opptak til barnehageplass gis det prioritet til barn av ansatte ved Helgelandssykehuset, avdeling Rana. Også andre kan søke, og de kommunale opptakskriteriene ligger da til grunn.

Vi har 50 barn i alderen fra 1 – 6 år, og vi er 15 ansatte som jobber her.

Vårt verdigrunnlag: Alle voksne i barnehagen skal bidra til at enkeltbarnet blir sett, hørt og verdsatt, slik at vi får kompetente og selvstendige individ som kan ta sine egne valg.

Vår visjon: Engasjerte voksne, engasjerte barn, kreative sammen.

Vi har som mål å sette visjonen/verdigrunnlaget vårt ut i praksis. Dette skal gjennomsyre vårt arbeid med barna gjennom hele dagen.

Gjennom arbeidet med visjonen så har vi valgt å ha fokus på ”Barns fantasi blir vår nysgjerrighet”. Vi skal være nær barna, lytte til dem, vise respekt, undre oss, være nysgjerrig og nyskapende.

Barnehagens åpningstid er 07.00 – 16.30.