Avdelinger/grupper

Engveien Barnehage er delt inn i lillesida og storsida.

På lillesida er det to avdelinger med ett- og toåringer. Disse gruppene er Gullklompan og Kråkesølv. Vi har tilsammen 19 barn. Hver gruppe har sin pedagogiske leder og er 3 ansatte.

På storsida har vi delt inn i to grupper med til sammen 31 barn i alderen 2-6 år. Gruppene heter Juvelan og Glimmeran. Hver gruppe har sin pedagogiske leder og er 3 ansatte. I løpet av barnehageuka har vi aktiviteter og turer der vi deler i mindre grupper etter alder.