Søke plass i barnehagen vår

Interesserte søkere søker gjennom Rana Kommunes nettportal for foresatte.

https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/barnehage/sok_bytt_barnehageplass/Sider/side.aspx

Søknadsfrist for hovedopptaket er hvert år 1. april.